Machine Learning

  • איך לבחור מבין מגוון חלופות עם יתרונות וחסרונות שונים?
  • האם להעסיק את המועמד עם הניסיון או את זה מפגין תשוקה לתחום?
  • האם כדאי להימנע מהתקשרות עם ספקים ממדינה מסוימת?
  • האם להפנות צוות עמוס לעבוד על פרויקט עתיר הכנסות או על פרויקט שבו מעורבים הרבה צוותים אחרים?

אנחנו לא תמיד יודעים מהם המשתנים שבאמת משפיעים על הביצועים העסקיים שלנו, אך בהינתן שאלה עסקית ובאמצעות מתודולוגיה של ניתוח נתונים, שימוש בכלים מתמטיים מתקדמים יחד עם יכולת גבוהה לניתוח הסביבה העסקית והתפעולית של הארגון, תחום למידת המכונה מאפשר לזהות את המשתנים החשובים ולבנות מודל לבחירת החלופות הטובות ביותר.

לאורנביט הניסיון והיכולת לפתח וליישם פרויקטי Machine learning  במגוון רחב של תחומים עסקיים. המומחים באורנביט זמינים לייעוץ וליווי פרויקטים בעולם ה Machine learning – שיוכלו גם לענות על מה ניתן לעשות, מה נכון, מה האתגרים וכיצד מומלץ ליישם.

המענה והליווי ניתן תוך התייחסות להיבטים הייחודיים של הארגון, תרבות ארגונית, בשלות המידע ועוד.

ליצירת קשר לחצו כאן